Mevcut Kategori

İş Geliştirme

Genel, İnternet, İş Geliştirme, Pazarlama, Tasarım

The Most Agile Event! Agile Days Istanbul 2018’e Doğru

 

 

İstanbul’da bir ilk daha gerçekleşiyor. Adını bundan ancak 3 sene önce duyduğum Agile Yönetim konusunu masaya yatırıp “ayağa kalkacağımız” bir konferansa doğru heyecanlıyız.

Geçmişi neredeyse 2001’e uzanan Agile Proje Yönetim Sistemi şimdilerde dev şirketlerin yönetim modeli olmaya doğru ilerledi, anlamına uygun biçimde evrilmeye de devam ediyor.

0_X3YESIPCZ3P_3o9s_

Agile büyük bir projeyi daha küçük görevlere bölerek (ki bunlara “hikayeler” deniyor) öncelik sırasına koymak olarak da özetleyebiliriz. Bu önceliklendirme işi agile’ın özünü oluşuturuyor.

Tam burada Training 4 Agile’a kulak verelim http://www.training4agile.com/. Kurucusu Süha Selçuk anlatıyor. Türkçeye Çeviklik olarak çevrilen Agile kavramını arada İngilizce olarak kullanıyoruz.

Agile, belirsiz bir ortamda dahi başarılı olabilmek için değişime karşılık verebilme ve geliştirme yapabilme esnekliği, kapasitesi ve yeteneğidir.

Agile,

  • Değişime hızlı karşılık verebilmeyi
  • Kendi kendisine organize olabilen ve çapraz fonksiyonlu takımlar oluşturabilmeyi
  • Projelerin bir bütün olarak bitmesini beklemek yerine projeleri değer üreten ve test edilebilir parçalar halinde pazara çıkmayı
  • Teslim edilen her proje parçasından kaliteden ödün vermemeyi
  • Müşteri için değer üretmeye odaklanmayı
  • Çalışanların mutluluğunu artırmayı
  • Sürekli gelişen ve tüm bunları bir yaklaşım ve hareket biçimi olarak benimsemiş bir kültür oluşturmayı
  • İletişimin arttırılmasını ve şeffaflığı

temel alan bir yaklaşım biçimidir.

Çeviklik ancak pratikle kazanılabilen bir beceri, yaklaşım ve kültür olarak ifade edilebilir.

Agile yazılım geliştirme, Agile Manifesto’da vurgulanan değer ve prensipleri baz alarak bir dizi metot ve uygulamayı altında toplayan bir şemsiyedir.

Çevik Yazılım Geliştirme Manifestosu:

Süreçler ve araçlardan ziyade bireyler ve etkileşimi

Kapsamlı dokümantasyondan ziyade çalışan yazılımı

Sözleşme pazarlıklarından ziyade müşteri ile işbirliğini

Bir plana bağlı kalmaktan ziyade değişime karşılık vermeyi değerli bulur. 

Agile yaklaşımlar uygulandığında değişime hızlı karşılık verebilmenin yanı sıra, iteratif yaklaşımı nedeniyle risklerin erken görülebilmesi kaliteyi artırır ve pazara çıkış süresini kısaltır. Sonuç olarak projenin üretkenliği artar.

Sadece IT departmanını değil bütünlüklü iş yönetimini de ilgilendiren Agile Felsefesini daha yakından tanımak, kendi işinize uyarlamak, işin liderlerini dinlemek ve onlarla tanışmak için şimdi yepyeni bir konferans var.

İstanbul’da ilk kez bu kadar kapsamlı düzenlenen Agile Days Istanbul 12 Nisan 2018’de gerçekleşiyor.

agenda-of-most-agile-event-800x570

Yukarıda da göreceğiniz gibi IT olmayan kısmı bizim gibi pazarlama ve iletişim konularında çalışanlar için mükemmel bir deneyim sunuyor.

Agile Dönüşümün önemli örneklerini, eğitimden lojistiğe, ürün geliştirmeden pazarlamaya ve liderliğe, pek çok yönetim gerektiren konuları Agile Liderlerden dinleyeceğiz.

Konferans katılımcıları arasında

Dünyanın En iyi 100 Liderlik Konuşmacılarından Birisi Seçilen, Management 3.0’ın Kurucusu Jurgen Apello da Konuşmacılar Arasında.

Son sözü Apello’ya bırakalım:

“Agile dönüşüm, sadece Yazılım Takımlarına Scrum’ı benimsetmekle bitmiyor. Bütün iş yönetimi agile düşünceye ve yaklaşıma sahip olursa ancak kişiler gerçek anlamda agile hale gelebilir ve bu, Agile Yönetim ve İnsan Kaynaklarını da kapsamakla gerçekleştirilebilir.”

Daha detaylı bilgi ve katılım için:

http://agiledaysistanbul.org

6e72ee30904643df4074cc79a11a16fc

 

 

Genel, İş Geliştirme, Kapsayıcı İşletmeler, Sosyal Girişimcilik

Sosyal Girişimcilik Çağı

CBN_1920x800_045_CBN-Social-Entrepreneurship-in-Ontario-1920x800

Teknolojik gelişmelerin neredeyse çılgınlık boyutuna ulaştığı bugünlerde bir yanda da “Yeni Dünya”da şirketlerden sosyal sorunlara çözümler üretmeyi desteklemeleri bekleniyor. 2015 Birleşmiş Milletler Bildirgesi de bunun altını çizip, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada sektörler arası işbirliğinin gerekliliğine değiniyor.

Dünya Ekonomik Forumu, IMF, Asya Kalkınma Bankası gibi çeşitli kurumlar önümüzdeki dönem için ekonomik büyümenin, hatta politik istikrarın önündeki en büyük risk olarak fakirlik, gelir dağılımındaki artan eşitsizliği belirtiyor. Bununla beraber gelir piramidin en alt %20’lik kesiminde yer alan kişilere yönelik pozitif sosyal etkisi olan iş fikirleriyle fakirlikle savaşta olumlu adımlar atarken bir yandan da ticaretin büyütülülebileceğinin altını çiziyorlar.

Pozitif etki yaratmak, çözüm ve gelişim odaklı iş geliştirme, sosyal faydaya yatırım… Bütün bu hedeflerin çıkış noktası yenilikçi fikirler elbette. O yüzdendir ki Sosyal Girişimcilik son 5 senenin en gözde iş modellerinden. Sosyal Girişimciliği biraz daha detaylı özetleyecek olursak;

Sosyal Girişimci Kimdir?

Sosyal girişimci, sadece bireysel ihtiyaçlarını karşılamak için değil, sosyal bir problemi çözmek ve toplumsal değer yaratmak için girişimcilik yapan kişidir. Sosyal girişimci geliştirdiği iş modeliyle toplumsal bir soruna sürdürülebilir bir çözüm üretir.

Her sosyal girişimci, girişimini büyütebilmek ve daha büyük ölçekli çözümler üretebilmek için para kazanmalıdır. Sosyal girişimci ile girişimciyi ayıran en önemli fark, elde edilen kârın kullanılış biçimidir. Sosyal girişimlerde amaç bu kârı, daha fazla sorunun çözümü için kullanmaktır.

BRM Sosyal Girişimci Programı üniversite öğrencilerinin sosyal girişimcilikle tanışmalarına, bu alanda yetkinlik kazanmalarına ve topluma doğrudan katkı sağlayan bir kariyer alanına başlangıç yapmalarına yardımcı olmayı hedefler. Programa dahil olan öğrenciler ülkemizde bu alanda bugüne kadar düzenlenmiş en kapsamlı programa ücretsiz katılabildikleri gibi, kurumsal işbirlikleri aracılığıyla sosyal girişimcilik alanında kendi projelerini hayata geçirme fırsatı yakalarlar.

Sosyal Girişimcilik Programı Nasıl Doğdu?

İşte bu fikrin ışığında Boğaziçi Üniversitesi Mezunu İş İnsanları Derneği olarak Kasım 2016’da Türkiye’de ilk kez düzenlediğimiz Kapsayıcı İşletmeler Zirvesi’nin ardından yenilikçi fikirlerin peşine düştük. 2016 yılında toplumsal fayda çalışmalarımızın odağına sosyal girişimciliği desteklemeyi almamızla birlikte Türkiye’de sosyal girişimciliği ve gereksinimlerini araştırırken eko sistemdeki UNDP, Ashoka, Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu, Mikado, Genç Başarı Vakfı gibi 3. sektör aktörleri ve genç sosyal girişimcilerle bir araya geldik. Onlarla olan etkileşimimiz bize eko sistemin ana sorunlarından birinin sosyal girişimciler ve iş dünyasının aynı dili konuşmaması olduğunu gösterdi ve ardından Kapsayıcı İşletme kavramıyla tanıştık.

Türkiye’de Sosyal Girişimciler

Türkiye’den sosyal girişimcileri, dünyanın ilk ve en geniş sosyal girişimci ağı Ashoka’nın bu videosunda tanıyalım. Ashoka, günümüzünacil toplumsal sorunlarına sistematik ve kalıcı çözümler getiren sosyal girişimcileri buluyor, onları maddi – manevi destekleyerek potansiyellerini gerçekleştirmelerini ve çözümlerini yaygınlaştırmalarını sağlıyor.

Ashoka, toplumsal değişimin katalizörleri olan bu bireylere 30 yıldır ev sahipliği yapıyor; bugün 70 ülkeden 3000’i aşkın Ashoka üyesi (Ashoka Fellow) insan hakları, kalkınma, çevre, sağlık, eğitim / gençlik ve vatandaş katılımı gibi çeşitli alanlarda sistematik ve uzun vadeli sosyal değişim yaratıyor.

Ashoka’nın etki analizi ülke düzeyinde sistematik değişim sağlayan Ashoka üyelerinin yüksek oranlarını ortaya koyuyor: Ashoka üyeliğine seçilmelerinin ardından sosyal girişimcilerin %76’sı 5 yıl içinde, %83’ü ise 10 yıl içinde ülkelerinde ulusal düzeyde sistem değiştiren yeniliklere imza atıyor.

Web-Sayfa-Banner-1

BRM’den Sosyal Girişimcilik Programı: SoGiP

Sosyal Girişimcilik Programı (SoGiP), Boğaziçi Üniversitesi Mezunu İş İnsanları Derneği’nin (BRM) İstanbul’da üniversite öğrencileri arasında sosyal girişimcilik kültürünün gelişmesi, yenilikçi ve yaratıcı girişimciliğin yaygınlaşması ve sosyal girişimcilik ekosisteminin güçlenmesine yönelik yürüttüğü bir projedir. 15 Ocak 2017’de başlayan projenin süresi 1 yıldır.

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın kar amacı gütmeyen girişimcilik mali destek programı kapsamında olan projenin ortakları Boğaziçi Üniversitesi ve Genç Başarı Eğitim Vakfı’dır.

Üniversite öğrencilerini SoGiP’te şu aşamalar bekliyor:

Sosyal girişimciliği tanıma
Sosyal girişimcilerle tanışma
KOSGEB Girişimcilik Sertifikası
Kendi sosyal girişim projeni geliştirme
Profesyonel çözüm ortaklarıyla çalışmalar
Firmalarla ortaklık fırsatı

Hedefler ve Süreç
Sosyal etki yaratmak, toplumsal değer üretmek üzere yola çıkmak isteyen sosyal girişimci adayları için hedef ve süreçler;

Program İstanbul’da değişik üniversitelerde öğrenim gören en az 600 öğrencinin sosyal girişimcilikle tanıştırmayı, bu alanla ilgilenen en az 200 öğrenciye atölyeler ve etkileşimli eğitimler aracılığıyla sosyal girişimcilik yetkinliği kazandırmayı ve program sonunda her öğrencinin kendi sosyal girişimcilik projesini ortaya çıkartmasını hedefler.

Sosyal Girişimcilik Programı Üniversite Tanıtımları ile başlar. Bu tanıtımlar sonrasında sürece devam etmek isteyen öğrenciler programa kayıt olurlar. Program 4 ana bölümden oluşur:

Sosyal Girişimcilik Programı
KOSGEB Girişimcilik Eğitimi
Proje Atölyesi
Networking

Sosyal Girişimcilik Programı’nı tamamlayan ve kendi özgün projesini ortaya çıkartan öğrenciler projenin son ayında Networking etkinliklerine katılarak projelerini ilgili alanda faliyet gösteren firmalara sunarlar ve işbirliği/ortaklık olanaklarını araştırırlar. Başarılı işbirlikleri proje kapsamında oluşturulacak Sosyal Girişim Fonu’ndan pay almaya ve Koçluk hizmetlerinden faydalanmaya hak kazanır.

SoGiP-Logolar-Web-2

Sosyal Girişimcilik projelerinin daha çok yaygınlaşması dileğimle,

Detaylı bilgiyi için: BRM SoGiP

Genel, İş Geliştirme, Kapsayıcı İşletmeler, Makaleler, Marka İletişimi, Pazarlama

BRM Kapsayıcı İşletmeler Zirvesi 2016 19 Kasım’da

ibs-website-ana-gorsel

Boğaziçi Üniversitesi Mezunu İş İnsanları Derneği sizi Türkiye’nin ilk Kapsayıcı İşletmeler Zirvesi’ne katılmaya çağırıyor.
brm-ibs-logo-comboDünyada hızla gündemin üst sıralarına tırmanan kapsayıcı işletme modeli, gelir piramidinin en altındaki kitlelerin erişebileceği ürün ve hizmetler geliştirmeyi, iş süreçlerini bu bakış açısıyla yeniden tasarlamayı içeriyor.

Şirketlerin iş hedeflerini topluma yarar sağlayacak projelerle gerçekleştirmesi yani ortak değer yaratmak, gitgide ağırlaşan ekonomik koşullarda şirketlerin büyüme hedeflerini gerçekleştirmesi için yeni bir stratejik çözüm yolu olarak görülüyor.

Kapsayıcı İşletme modelinin getirdiği bu yeni vizyonu konunun uzmanı akademisyenlerden, tecrübeli liderlerden ve ilham veren projeleriyle sahadaki uygulayıcılarından dinleyecek, interaktif paneller ve workshoplar ile iş dünyasının bu yeni ve heyecanlı alanına hep birlikte katkıda bulunacağız.

Zirvede bu modeli başarıyla uygulayan Visa Europe, Danone, General Electric, IFC gibi çok uluslu şirketlerin üst düzey yöneticileri, bu alanda çalışmalar yapan Boğaziçi, Koç ve Southampton üniversitelerinden akademisyenler ve toplumsal yarar alanının uzmanları Ashoka ve UNDP gibi STK’lardan konuşmacılar yer alacaklar.

Etkinlik kapsamında düzenlenecek atölye çalışmasında şirketlerin kapsayıcı işletme modelini uygulamasında sosyal girişimcilerin rolü ve birlikte etkin çalışmanın yöntemleri araştırılacak.

Türkiye’de bu iş modelinin bilinirliğini arttırmak ve hızla yaygınlaşmasına ön ayak olmak üzere düzenlediğimiz zirvede katılım sınırlı, kaydınızı hemen yaptırmanızı öneriyoruz.